2019-01-04

Uchwały

Uchwały – Rok szkolny 2018/209

Uchwała nr 1/30/8/18/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr 2/30/8/18/19 w sprawie opinii na temat propozycji dyrektora przedszkola dotyczącej organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych nauczycieli przedszkola, w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr 3/30/8/18/19 w sprawie wniosku dotyczącego propozycji ramowego rozkładu dnia na rok szkolny 2018/2019

Uchwała nr 4/30/8/18/19 w sprawie opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr 5/30/8/18/19 w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom przedszkola stałych zajęć i dodatkowych czynności w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr 6/30/8/18/19 w sprawie opinii dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Uchwała nr 7/30/8/18/19 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora przedszkola

Uchwała nr /8/12/9/18/19 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego na rok 2018/2019

Uchwała nr 9/11/12/18/19w sprawie projektu planu finansowego przedszkola

 

Załączniki

  Uchwała nr 1_plan pracy.pdf 222,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 2_organ...2018_2019.pdf 251,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 3_ramow...2018_2019.pdf 287,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 5_przyd...2018_2019.pdf 244,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 4_progr...2018_2019.pdf 297,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 6_regul...uczyciela.pdf 270,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 7_zaopi...dyrektora.pdf 215,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 8_ustal...2018_2019.pdf 216,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się