2019-01-10

Oferty pracy

Obecnie nie jest prowadzony nabór na stanowisko urzędnicze.
 


Oferta pracy:

Przedszkole nr 283

ul. Puszczyka 6

02-785 Warszawa (Ursynów)

tel. 22 643-60-36
 

Nauczyciel wspomagający

Dyrektor Przedszkola nr 283 w Warszawie zatrudni nauczyciela wspomagającego do pracy z czteroletnim dzieckiem z zespołem Aspergera od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Wymagane kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej.
 

Nauczyciel specjalista: pedagog, terapeuta pedagogiczny

Dyrektor Przedszkola nr 283 w Warszawie zatrudni nauczyciela specjalistę do pracy z czteroletnim dzieckiem z zespołem  Aspergera od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wymagane kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej do prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: p283@edu.um.warszawa.pl
 Nauczyciele

Ogłoszenia w sprawach naboru na wolne stanowiska zamieszcza się na stronie Mazowieckiego Banku ofert pracy dla nauczycieli  http://mbopn.kuratorium.waw.pl/#/

 

Pracownicy przedszkola
Ogłoszenia w sprawach naboru na wolne stanowiska zamieszcza się na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st.  Warszawy http://ursynow.pl/dla-mieszkancow/edukacja/przedszkola/oferty-pracy/

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się