2019-01-04

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).


Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP, na której zamieszcza się i aktualizuje informacje, podlegające publikacji w BIP.

Informacje  zostały umieszczone w menu z lewej strony serwisu:

 • Status prawny
 • Struktura organizacyjna
 • Przedmiot działalność i kompetencje
 • Budżet
 • Organy przedszkola
 • Tryb działania
 • Uchwały
 • Zarządzenia
 • Struktura własnościowa
 • Rejestry
 • Sposób załatwienia i przyjmowania spraw
 • Kontrole
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje nieudostępnione
 • Instrukcja obsługi BIP
   

Wszystkie treści dostępne w Biuletynie można wydrukować, klikając na ikonę drukarki umieszczoną w górnej belce środkowego pola strony.

Biuletyn zawiera rejestr zmian i licznik wejść na każdą ze stron.

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Enter”, po czym wyświetli się lista odnośników do stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

Za treści i aktualizację informacji zamieszczonych w serwisie BIP odpowiadaredaktor BIP .  Wszelkie uwagi dotyczące BIP prosimy zgłaszać na adres redaktora BIP, podany na stronie startowej Biuletynu.

Uwaga,
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się